ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของ อบต.อุ้มผาง ติดต่อ/สอบถามได้ที่ 055-561416
 
 
 
 
เรื่อง หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ในกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน การสมัครเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  6 0 13 พ.ย. 2561
ขอข้อมูล  414 0 11 ต.ค. 2559
รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือเปล่าค่ะ  414 0 31 พ.ค. 2559
สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกอย่างไม่เป็นทางการ 19 ต.ค.56  818 1 4 พ.ย. 2556
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ   1714 2 22 ต.ค. 2556
เครื่องขยายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ GSM900, 1-2-CALL  1415 0 18 ต.ค. 2556
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  709 0 6 ส.ค. 2556
  (1)