ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของ อบต.อุ้มผาง ติดต่อ/สอบถามได้ที่ 055-561416
 
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 15.01 น. โดย คุณ ชนกานต์ สารเพ็ชร

ผู้เข้าชม 41 ท่าน