ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของ อบต.อุ้มผาง ติดต่อ/สอบถามได้ที่ 055-561416
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน ตามโครงการจ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (สายบ้านแปโดทะ-โรงเรียนสามัคคีวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้บริโภคในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]จ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน ตามโครงการจ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (สายบ้านเซปะหละ - โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]จ้างพ่นยาแมลงวัน เพื่อกำจัดแมลงวันบ่อขยะ ตามโครงการกำจัดแมลงวันบ่อขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บธ 515 ตาก จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถตู้ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กข 1834 ตาก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2561 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 [ 12 มิ.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2561 ]

  (1)     2